19 03 2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2012 р. № 236
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування”

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 561 від 05.08.2015, № 149 від 27.02.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування”, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 561 від 05.08.2015, № 149 від 27.02.2019}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2012 р. № 236

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування”

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 561 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 149 від 27.02.2019}

{У тексті Порядку слово «Держінформнауки” замінено словами «Державне агентство з питань електронного урядування” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

{У тексті Порядку слова «Державне агентство з питань електронного урядування” в усіх відмінках замінено словом «Мінцифри” згідно з Постановою КМ № 933 від 15.11.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування”.

{Пукнт 1 в редакції Постанови КМ № 561 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 149 від 27.02.2019}

2. Бюджетні кошти використовуються з метою створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між собою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування:

— системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

— системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

— єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

— національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

— інтегрованої системи електронної ідентифікації;

— інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу;

— єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

{Абзац десятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 548 від 01.07.2020}

утворення статутного капіталу державного підприємства «ДІЯ”.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 279 від 17.04.2013, № 561 від 05.08.2015, № 65 від 08.02.2017, № 1068 від 11.12.2019, № 123 від 05.02.2020}

4. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінцифри.

Одержувачем бюджетних коштів, які спрямовуються на: створення, модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; створення, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних; адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, є відповідно до Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770), Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850), Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 665), адміністратор зазначених систем — державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України”.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 65 від 08.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 129 від 28.02.2018, № 149 від 27.02.2019}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 149 від 27.02.2019}

{Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 149 від 27.02.2019}

41. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацом одинадцятим пункту 3 цього Порядку, здійснюються витрати на побудову основного та резервного серверних майданчиків (придбання серверного, мережевого та комп’ютерного обладнання, засобів криптозахисту), закупівлю програмного забезпечення (пропрієтарного програмного забезпечення, систем управління базами даних) та криптобібліотек.

{Порядок доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020}

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

За результатами проведення процедури закупівлі головний розпорядник бюджетних коштів та одержувач бюджетних коштів відповідно до пункту 4 цього Порядку укладають з переможцем процедури закупівлі договір про закупівлю товарів, робіт і послуг з урахуванням вимог, визначених статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі”. Умови такого договору повинні передбачати, зокрема:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ № 65 від 08.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1068 від 11.12.2019, № 338 від 06.05.2020}

{Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 149 від 27.02.2019}

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов’язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

відповідальність виконавця за порушення строків виконання умов договору;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов’язань.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

Невід’ємною частиною договору є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ № 149 від 27.02.2019}

У разі коли ліцензія передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, закупівля комп’ютерних програм забороняється.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 28.02.2018}

Закупівля робіт і послуг з технічного та технологічного забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу, створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу, інтегрованої системи електронної ідентифікації, єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється в порядку, передбаченому статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі”, у державного підприємства, визначеного адміністратором (технічним адміністратором) інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу, інтегрованої системи електронної ідентифікації, єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1068 від 11.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 123 від 05.02.2020, № 338 від 06.05.2020}

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених річним планом закупівель Мінцифри на відповідний рік;

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 149 від 27.02.2019}

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

фінансування заходів за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм.

Головний розпорядник бюджетних коштів і одержувач бюджетних коштів забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

{Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 65 від 08.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 933 від 15.11.2019}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 561 від 05.08.2015}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Мінцифри надсилає щороку до 31 січня наступного року Кабінету Міністрів України та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 561 від 05.08.2015, № 887 від 16.11.2016, № 149 від 27.02.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2012 р. № 236

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2011 р. № 844 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2430).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 931 «Про передачу у 2011 році деяких бюджетних призначень та внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2592).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2011 р. № 1157 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 88, ст. 3200).

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2013 г. N 430

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, И РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 30.04.2014 N 809)

В целях реализации части 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 35 Устава города Абакана, постановляю:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
 2. Руководителям отраслевых органов Администрации города Абакана ознакомить руководителей подведомственных муниципальных учреждений лично под роспись с настоящим Постановлением в 10-дневный срок с момента его издания.
 3. Информационному отделу Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать настоящее Постановление в газете «Абакан» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Управляющего Делами Р.А. Кабанова.

Глава города Абакана Н.Г.БУЛАКИН

Приложение

Утвержден Постановлением Администрации города Абакана от 19 марта 2013 г. N 430

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, И РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 30.04.2014 N 809)

 1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, а также руководитель муниципального учреждения города Абакана обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются руководителем муниципального учреждения города Абакана ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
 3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату).

 1. Руководитель муниципального учреждения города Абакана представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

 1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются руководителем муниципального учреждения города Абакана (лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана) в кадровые службы отраслевых органов Администрации города Абакана, являющихся юридическими лицами, в оперативном подчинении которого находится муниципальное учреждение города Абакана.
 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:

а) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, по форме справки, установленной приложением 1 к настоящему Порядку;

б) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения города Абакана — по форме справки, установленной приложением 2 к настоящему Порядку;

в) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, — по форме справки, установленной приложением 3 к настоящему Порядку;

г) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения города Абакана — по форме справки, установленной приложением 4 к настоящему Порядку.

 1. В случае если руководитель муниципального учреждения города Абакана обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.

 1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, а также руководителем муниципального учреждения города Абакана, осуществляется кадровыми службами отраслевых органов Администрации города Абакана, являющихся юридическими лицами, в соответствии с оперативной подчиненностью муниципальных учреждений, в порядке, установленном Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения требований к служебному поведению, утвержденным решением Совета депутатов города Абакана от 25 декабря 2012 г. N 495. Решение о проведении проверки принимается руководителем отраслевого органа Администрации города Абакана, являющегося юридическим лицом, в соответствии с оперативной подчиненностью муниципальных учреждений. На период проведения проверки руководитель муниципального учреждения города Абакана может быть отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. На период отстранения руководителя муниципального учреждения города Абакана денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, а также руководителем муниципального учреждения города Абакана в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
 3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения города Абакана.

В случае если лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана и представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не было назначено на должность руководителя муниципального учреждения города Абакана, справки возвращаются ему по письменному заявлению вместе с другими документами.

 1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые руководителем муниципального учреждения города Абакана, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах отраслевых органов Администрации города Абакана, являющихся юридическими лицами, в соответствии с оперативной подчиненностью муниципальных учреждений, и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в городе Абакане, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления и представления общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным решением Совета депутатов города Абакана от 25 декабря 2012 г. N 495.

Управляющий Делами Р.А.КАБАНОВ

Скачать документ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление
Администрации города Челябинска
от 23.08.2018 № 365-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Челябинска от 29.12.2015 № 347-п «Об утверждении Положения о правовых актах, принимаемых (издаваемых) в Администрации города Челябинска», протестом прокурора города Челябинска от 30.03.2020 № 15-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Челябинска от 23.08.2018 № 365-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» изменение, изложив подпункт 1 пункта 37 в следующей редакции:

«1) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в том числе, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;».

2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В. А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети «Интернет».

3. Внести настоящее постановление в раздел 6 «Градостроительство» нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по строительству Шамне В. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19 03 2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *