Постанова 879

» Назад

Согласно Постановлению правительства РФ №879 от 31.10.2009 г. «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» единица измерения давления — кгс/см2 официально становится внесистемной.

С 01 января 2016г. предприятия и организации должны будут использовать приборы преимущественно в системной единице измерения – Паскаль (кПа, МПа). Внесистемные единицы измерения могут применяться только тогда, когда использование системных единиц невозможно или нецелесообразно (Примечание №1, «Положение о единицах велечин, допускаемых к применению в Российской Федерации»).

Основные понятия, используемые в Положении:

«величина» — свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

«внесистемная единица величины» — единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

«единица величины» — фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

«Международная система единиц (СИ)» — система единиц, основанная на Международной системе величин;

«основная величина» — величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

«основная единица СИ» — единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);

«система единиц величин СИ» — совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2019 р. № 879
Київ

Про внесення змін до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

2. Установити, що діяльність Державної служби з питань праці спрямовується і координується через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з дня набрання чинності законодавчими актами в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

Прем’єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 81

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 442
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2019 р. № 879)

СХЕМА
спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України

I. Міністерства

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство інфраструктури України

Міністерство культури, молоді та спорту України

Міністерство оборони України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Міністерство розвитку громад та територій України

Міністерство соціальної політики України

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство фінансів України

Міністерство юстиції України

II. Центральні органи виконавчої влади

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державна авіаційна служба України

Державна архівна служба України

Державна аудиторська служба України

Державна казначейська служба України

Державна міграційна служба України

Державна митна служба України

Державна податкова служба України

Державна екологічна інспекція України

Державна регуляторна служба України

Державна служба геології та надр України

Державна служба експортного контролю України

Державна служба статистики України

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна служба України з питань праці

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна соціальна служба України

Державна служба якості освіти України

Державна служба морського та річкового транспорту України

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Державна фіскальна служба України

Державне агентство автомобільних доріг України

Державне агентство водних ресурсів України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство резерву України

Державне агентство рибного господарства України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з питань кіно

Державне агентство інфраструктурних проектів України

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державне космічне агентство України

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державне бюро розслідувань

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Антимонопольний комітет України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство з питань державної служби України

Національна комісія зі стандартів державної мови

Національна поліція України

Національна служба здоров’я України

Український інститут національної пам’яті

Фонд державного майна України

Пенсійний фонд України

III. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через відповідних членів Кабінету Міністрів України:

1) Кабінетом Міністрів України:

Антимонопольний комітет України

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Фонд державного майна України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Державна регуляторна служба України

Національне агентство з питань державної служби України

Державне бюро розслідувань

Державна служба статистики України

2) через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації:

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

3) через Міністра розвитку громад та територій України:

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

4) через Міністра внутрішніх справ:

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Державна міграційна служба України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Національна поліція України

5) через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Державна служба експортного контролю України

Державне агентство резерву України

Державне космічне агентство України

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

6) через Міністра енергетики та захисту довкілля України:

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство рибного господарства України

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державна служба геології та надр України

Державне агентство водних ресурсів України

Державна екологічна інспекція України

Державна інспекція ядерного регулювання України

7) через Міністра інфраструктури:

Державна авіаційна служба України

Державне агентство автомобільних доріг України

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державне агентство інфраструктурних проектів України

Державна служба морського та річкового транспорту України

8) через Міністра культури, молоді та спорту України:

Державне агентство України з питань кіно

Український інститут національної пам’яті

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

9) через Міністра освіти і науки:

Державна служба якості освіти України

Національна комісія зі стандартів державної мови

10) через Міністра охорони здоров’я:

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Національна служба здоров’я України

11) через Міністра соціальної політики:

Державна соціальна служба України

Пенсійний фонд України

Державна служба України з питань праці

12) через Міністра фінансів:

Державна аудиторська служба України

Державна казначейська служба України

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна податкова служба України

Державна митна служба України

Державна фіскальна служба України

13) через Міністра юстиції:

Державна архівна служба України

Постанова 879

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *