Постанова 553

План закупок 18-20 гг.

План закупок формируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1043 от 21.11.2013 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» с учётом требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». Заказчики формируют Планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 ФЗ № 44, а также с учетом установленных в статье 19 ФЗ № 44 требований к закупаемым товарам, работам, услугам. План закупок формируется в соответствии со сроком действия закона Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 ФЗ № 44, указывается в плане закупок одной строкой в отношении каждого из объектов закупок.

Создание Плана закупок

Создание позиции Плана закупок

Редактирование позиции Плана закупок

Работа с укрупнёнными закупкам

Создание особой позиции Плана закупок

Редактирование особой позиции Плана закупок

Отправка Плана закупок на согласование ГРБС

Рассмотрение Плана закупок в ГРБС

Отправка Плана закупок в ЕИС

18 квітня 2016
Постанова КМУ №256 Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій складності24 грудня 2015
Постанова КМУ від 02.10.2003 № 156924 грудня 2015
Постанова КМУ від 03.11.2010 № 99624 грудня 2015
Постанова КМУ від 06.06.2007 № 80324 грудня 2015
Постанова КМУ від 25.05.2011 № 56324 грудня 2015
Постанова КМУ від 14.04.1997 № 34823 вересня 2015
Постанова КМУ від 19.08.2015 № 698 Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду23 вересня 2015
Постанова КМУ від 19.08.2015 № 671 Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю23 вересня 2015
Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів17 жовтня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 квітня 2011 р. № 461, Київ. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів29 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 липня 2014 р. № 294. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України28 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 квітня 2014 р. N 150. Питання функціонування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції27 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 2 жовтня 2013 р. № 735. Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

26 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 липня 2007 р. N 903. Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури

24 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 грудня 2007 р. № 1396. Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

23 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 квітня 1995 р. N 244. Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

21 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 квітня 2011 р. N 466. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

20 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 квітня 2011 р. N 557. Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності

19 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 травня 2011 р. N 560. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

18 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 травня 2011 р. N 549. Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції

17 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 травня 2011 р. N 553. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

16 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 травня 2011 р. N 554. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

15 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 травня 2011 р. N 548. Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації

14 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 травня 2011 р. N 555. Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні

13 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 травня 2011 р. N 556. Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами

12 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 травня 2011 р. N 558. Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників

11 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 травня 2011 р. N 559. Про містобудівний кадастр

10 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 червня 2011 р. N 573. Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

09 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 червня 2011 р. N 701. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)

08 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 серпня 2011 р. № 921. Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

06 вересня 2014
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 жовтня 2011 р. № 1017. Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 ноября 2013 г. N 1043

О ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд;

требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 ноября 2013 г. N 1043

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Настоящий документ устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг (далее — закупки) для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон о контрактной системе).

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, устанавливаемый соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией с учетом настоящих требований, в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию — на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней: а) государственными заказчиками, действующими от имени субъекта Российской Федерации (далее — государственные заказчики), муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования (далее — муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего государственного заказчика или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации, и муниципальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее — субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в пределах переданных им государственными органами субъектов Российской Федерации, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами или органами местного самоуправления полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Планы закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего документа, на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями), с учетом следующих положений:

а) государственные заказчики и муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), но не позднее сроков, установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями):

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 июля текущего года главным распорядителям средств бюджета субъекта Российской Федерации (не позднее 1 августа — главным распорядителям средств местного бюджета) для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств бюджета планы закупок в процессе составления проекта закона (решения) о бюджете;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств бюджета;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящего документа, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, не позднее сроков, установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями):

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 июня текущего года (при формировании плана закупок муниципального учреждения — не позднее 1 июля текущего года) органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проекта закона (решения) о бюджете;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего документа:

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или о приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность) за счет субсидий, принятых в порядке, установленном правовыми актами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами);

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают план закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящего документа:

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), принятых в порядке, установленном правовыми актами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами);

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими государственными органами, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, являющимися государственными заказчиками или муниципальными заказчиками, полномочий государственного заказчика или муниципального заказчика на заключение и исполнение государственных (муниципальных) контрактов в лице указанных органов утверждают планы закупок.

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.

6. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, закона субъекта Российской Федерации о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете.

7. В планы закупок государственных заказчиков и муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 3 настоящего документа, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения соответственно нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд.

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего документа, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего документа.

Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов;

б) приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете;

г) реализация решения, принятого государственным заказчиком, муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

е) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 ноября 2013 г. N 1043

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд (далее — закупки) представляет собой единый документ, форма которого включает в том числе:

а) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты государственного (муниципального) заказчика, юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика;

в) код причины постановки на учет;

г) код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований; д) таблицу, включающую в том числе следующую информацию:

идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон о контрактной системе);

цель осуществления закупки в соответствии со статьей 13 Федерального закона о контрактной системе. При этом в план закупок включается наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы с указанием соответствующего ожидаемого результата реализации такого мероприятия либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, не предусмотренной указанными программами, а также наименование международного договора Российской Федерации, затрагивающего полномочия субъекта Российской Федерации;

наименование объекта и (или) объектов закупки и описание таких объекта и (или) объектов закупки, которые могут включать в том числе функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики, позволяющие идентифицировать объект закупки, с учетом положений статьи 33 Федерального закона о контрактной системе;

объем финансового обеспечения для осуществления закупки;

единица измерения объекта закупки и ее код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (в случае если объект закупки может быть количественно измерен);

сведения об объеме (о количестве) закупок (в том числе на текущий финансовый год, плановый период и последующие годы в случае закупок, которые планируется осуществить по истечении планового периода);

сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг — еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и др.);

сведения о закупках, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования);

сведения об обязательном общественном обсуждении закупки (да или нет) в соответствии со статьей 20 Федерального закона о контрактной системе;

дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений;

е) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план закупок;

ж) приложения, содержащие обоснования по каждому объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной системе, а также требования к закупкам (в том числе предельная цена товара, работы, услуги) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

2. В случае невозможности описания объекта и (или) объектов закупок, количественной оценки объекта и (или) объектов закупки информация, предусматривающая описание таких объектов в соответствии с абзацем шестым подпункта «д» пункта 1 настоящего документа, обоснование требований к закупаемым товару, работе, услуге в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 настоящего документа, а также информация, предусмотренная абзацами восьмым и девятым подпункта «д» пункта 1 настоящего документа, не указываются.

3. Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 7 части 2 статьи 83 Федерального закона о контрактной системе, указывается в плане закупок одной строкой в размере совокупного годового объема финансового обеспечения по каждому из следующих объектов закупки:

а) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами;

б) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами;

в) лекарственные препараты.

4. Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, указывается в плане закупок одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного годового объема финансового обеспечения.

5. В плане закупок отдельными строками указываются общий объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации и итоговый объем финансового обеспечения, предусмотренные на заключение контрактов в текущем финансовом году, плановом периоде и последующие годы (в случае закупок, которые планируется осуществить по истечении планового периода).

6. Порядок включения дополнительных сведений в планы закупок, а также форма плана закупок, включающая дополнительные сведения, определяются решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации, устанавливающим дополнительные сведения. Форма плана закупок на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов приведена в приложении и формируется с учетом дополнительных сведений.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. № 1043
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури стосовно реалізації до 4 грудня 2021 р. експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування (далі — експериментальний проект).

2. Порядок реалізації експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, що додається.

3. Установити, що на період дії експериментального проекту пункт 10 Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 193 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 14, ст. 672), та пункт 16 Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1194 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 501), до учасників експериментального проекту не застосовуються.

4. Міністерству інфраструктури:

затвердити тимчасове положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування;

визначити перелік учасників експериментального проекту та дільниці залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів;

подавати щокварталу Кабінетові Міністрів України інформацію про стан реалізації експериментального проекту.

Прем’єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1043

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування (далі — експериментальний проект).

2. Експериментальний проект реалізується такими етапами:

перший — затвердження Мінінфраструктури тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, визначення переліку учасників експериментального проекту та ділянки залізничних маршрутів для здійснення курсування приватних локомотивів;

другий — запуск та реалізація експериментального проекту, моніторинг стану реалізації експериментального проекту;

третій — оцінка результатів експериментального проекту та їх оприлюднення.

3. Мінінфраструктури є координатором експериментального проекту.

4. Укртрансбезпека та АТ «Укрзалізниця” сприяють реалізації експериментального проекту в межах, визначених законодавством.

5. Брати участь в експериментальному проекті мають право суб’єкти господарювання — резиденти України.

6. Мінінфраструктури утворює комісію з відбору учасників експериментального проекту та дільниць залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів, а також для моніторингу реалізації експериментального проекту.

7. Учасники експериментального проекту отримують допуск до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування відповідно до затвердженого тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування та на підставі договору з АТ «Укрзалізниця”.

8. Учасники експериментального проекту несуть відповідальність за безпеку перевезень відповідно до законодавства.

Постанова 553

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *