Приказ минтруда 958

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2013 № 585

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2013 р.
за № 1254/23786

Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

Відповідно до частини шостої статті 6, частин першої та третьої статті 9 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», абзаців десятого, сімнадцятого підпункту 9.1 підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою вдосконалення надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, що додається.

1.2. Порядок ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними, що додається.

1.3. Порядок організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що додається.

2. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2000 року № 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2000 року за № 819/5040, такі зміни:

підпункт 1.1 пункту 1 визнати таким, що втратив чинність;

абзац другий підпункту 2.5 пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-дев’ятий вважати відповідно абзацами другим-восьмим.

3. Унести до Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2012 року № 718), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057, таку зміну:

пункт 1.1 розділу IV після слова «СНІДом» доповнити словами «або закладі охорони здоров’я, в якому функціонує кабінет «Довіра», за місцем проживання пацієнта».

4. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань
Заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських об’єднань профспілок
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Т. Александріна
С.М. Кондрюк
М.Ю. Бродський
О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
10.07.2013 № 585

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2013 р.
за № 1254/23786

ПОРЯДОК
встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, особам, які звернулися за наданням статусу біженця та яким надано статус біженця в Україні, іншим іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України.

1.2. Цей Порядок поширюється на заклади охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.3. Діагноз ВІЛ-інфекції встановлюється центрами (відділеннями) з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі — Центри (відділення) СНІДу) або ЗОЗ, в яких функціонують кабінети «Довіра», за місцем проживання людей, які живуть з ВІЛ, у разі виявлення антитіл до ВІЛ за результатами лабораторних досліджень, даних епідеміологічного анамнезу та об’єктивного обстеження особи, яка звернулася для встановлення діагнозу.

1.4. Встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у дітей здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672.

II. Встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції

2.1. Для встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції особа, яка добровільно пройшла тестування на ВІЛ в порядку, встановленому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057, та/або у якої за даними повторного тестування виявлено ВІЛ (далі — пацієнт), звертається до лікаря-інфекціоніста Центру (відділення) СНІДу, який проводив підтверджувальні дослідження на наявність антитіл до ВІЛ (при взятті на диспансерний облік), або ЗОЗ, в якому функціонує кабінет «Довіра», за місцем проживання пацієнта.

2.2. Діагноз ВІЛ-інфекції пацієнту встановлюється лікарем-інфекціоністом Центру (відділення) СНІДу або ЗОЗ, в якому функціонує кабінет «Довіра», який пройшов тематичне удосконалення з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти, за місцем проживання пацієнта.

2.3. Лікар-інфекціоніст здійснює опитування скарг і збір анамнезу (у тому числі анамнезу захворювання та життя, застосування лікарських засобів, соціального анамнезу тощо) та об’єктивне (фізикальне) обстеження пацієнта.

Отримані дані та результати підтверджувального дослідження на наявність антитіл до ВІЛ (при взятті на диспансерний облік) вносяться до медичної карти амбулаторного хворого за формою первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №__», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі — форма № 025/о).

У формі № 025/о лікар-інфекціоніст заповнює розділ VІІІ «Щоденник», де у колонці 3 зазначає діагноз ВІЛ-інфекції у пацієнта із застосуванням кодів захворювання відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (далі — МКХ-10).

2.4. Пацієнт при встановленні діагнозу ВІЛ-інфекції зобов’язаний надати письмове підтвердження у довільній формі за власним підписом щодо отримання інформації про профілактичні заходи, необхідні для підтримання здоров’я ВІЛ-інфікованої особи, запобігання подальшому поширенню ВІЛ, про гарантії дотримання прав і свобод людей, які живуть з ВІЛ, а також про кримінальну відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження та/або зараження ВІЛ відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

2.5. Після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції лікар-інфекціоніст пропонує пацієнту здійснювати медичний нагляд за ним у закладах охорони здоров’я, визначених у додатку 1 до Порядку ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2013 року № 585.

2.6. Для встановлення заключного (уточненого) діагнозу лікар-інфекціоніст складає план первинного обстеження пацієнта відповідно до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2010 року № 551, та Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2012 року № 1091.

2.7. Первинне обстеження пацієнта обов’язково повинно включати:

опитування скарг і збір анамнезу (у тому числі анамнезу захворювання та життя, застосування лікарських засобів; соціального анамнезу тощо);

об’єктивне (фізикальне) обстеження;

лабораторне обстеження;

інструментальне обстеження (ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та нирок, рентгенографія органів грудної порожнини, якщо не проводилася останні 12 місяців або за клінічними показаннями);

консультації інших спеціалістів (за медичними показаннями) (офтальмолог, невропатолог, гінеколог — для жінок);

оцінку поінформованості та рівня знань пацієнта щодо ВІЛ-інфекції зі зверненням його уваги на профілактику ризику передачі ВІЛ.

2.8. Перелік лабораторних досліджень, обов’язкових для виконання при первинному обстеженні пацієнта:

визначення кількості CD4-лімфоцитів (абсолютна кількість та відсотковий вміст);

визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;

загальноклінічне дослідження крові (з визначенням гемоглобіну, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитарної формули, абсолютної кількості лейкоцитів);

біохімічне дослідження крові (білірубін та його фракції, аланін амінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, сечовина, креатинін);

загальноклінічне дослідження сечі;

проба Манту;

скринінгові дослідження на туберкульоз;

скринінгові дослідження на інфекції, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу);

серологічні дослідження на маркери вірусних гепатитів В і С;

мазок Папаніколау у жінок.

2.9. Додаткові рекомендовані лабораторно-інструментальні дослідження та необхідні консультації інших спеціалістів призначаються за наявності клінічних/епідеміологічних показань.

2.10. За результатами первинного обстеження пацієнта лікарем-інфекціоністом встановлюється заключний (уточнений) діагноз ВІЛ-інфекції відповідно до Переглянутої клінічної класифікації стадій ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я, визначеної додатком 1 до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2010 року № 551 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 вересня 2010 року № 766).

2.11. Діагноз ВІЛ-інфекції пацієнта підлягає кодуванню відповідно до МКХ-10 та занесенню до форми № 025/о.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

  • Приложение. Перечень документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2014 г. N 958н
«Об утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению»

С изменениями и дополнениями от:

4 октября 2016 г., 26 октября 2017 г., 5 декабря 2018 г., 28 января, 24 апреля, 17, 25 декабря 2019 г., 27 мая 2020 г.

1. Утвердить перечень документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года за исключением подпункта «л» пункта 7, подпункта «е» пункта 9, пункта 85 перечня, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Приказ минтруда 958

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *