Постановление 637 от 2018 года

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

Вход для пользователей Стань пользователем

Доступ к документу можно получить: Для зарегистрированных пользователей:
Тел.: +7 (727) 222-21-01, e-mail: info@prg.kz, Региональные представительства

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания
Я принимаю Условия обслуживания
Продолжить

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года № 637
Некоторые вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать государственные учреждения — территориальные органы, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Б. Сагинтаев

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстанот

16 октября 2018 года № 637

Перечень
переименовываемых государственных учреждений — территориальных органов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан

1. Департамент внутренних дел города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2. Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Департамент внутренних дел Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

4. Департамент внутренних дел города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

5. Департамент внутренних дел Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

6. Департамент внутренних дел Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

7. Департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

8. Департамент внутренних дел Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

9. Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

10. Департамент внутренних дел Карагандинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Департамент полиции Карагандинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2017 року N 148

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 24 травня 2018 року N 54

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України «Про Національний банк України», з метою удосконалення та приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі — Положення про ведення касових операцій), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 24.05.2018 р. N 54)

1 1. Суб’єкти господарювання мають право до 30 червня 2018 року (включно) використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320 (зі змінами).

(постанову доповнено пунктом 1 1 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 24.05.2018 р. N 54)

1 2. Суб’єктам господарювання до 30 червня 2018 року (включно):

1) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій;

2) користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією постановою.

(постанову доповнено пунктом 1 2 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 24.05.2018 р. N 54)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320;

2) постанову Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 277 «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 944/11224;

3) постанову Правління Національного банку України від 13 грудня 2006 року N 454 «Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1362/13236;

4) постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року N 252 «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 року за N 448/16464;

5) постанову Правління Національного банку України від 22 грудня 2010 року N 573 «Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 березня 2011 року за N 279/19017;

6) постанову Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року N 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за N 1109/23641;

7) постанову Правління Національного банку України від 25 листопада 2016 року N 407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року N 210».

3. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам — до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

О бесплатном проезде на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2018 года N 637-ПП

О бесплатном проезде на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги

(с изменениями на 15 ноября 2019 года)

В целях обеспечения доступности услуг железнодорожного транспорта в пригородном сообщении и повышения уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан Правительство Москвы

постановляет:

1. Предоставить дополнительные меры социальной поддержки в виде права на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги:

1.1. Гражданам, имеющим место жительства в городе Москве и не имеющим в соответствии с законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы право на меры социальной поддержки (социальную услугу) по оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, по категориям согласно приложению к настоящему постановлению.
1(1). Обеспечить в соответствии с законодательством города Москвы реализацию права на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги следующих категорий граждан:

1(1).1. Граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющих страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения.

1(1).2. Граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, которым присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы».
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2019 года постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2018 года N 1714-ПП)

1.2. Приемным родителям, признанным участниками пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего возраста и (или) детей-инвалидов, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 января 2014 г. N 8-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего возраста и (или) детей-инвалидов», в период участия в указанном пилотном проекте.

1(2). Обеспечить на территории города Москвы в соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом реализацию права на бесплатный проезд на межсубъектных маршрутах регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, проходящих по территории города Москвы и Московской области, детям в возрасте от 5 до 7 лет, имеющим место жительства в городе Москве или Московской области.
(Пункт 1(2) дополнительно включен с 21 ноября 2019 года постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2019 года N 1501-ПП)

2. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим постановлением осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2018 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Лысенко Э.А.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2018 года N 1714-ПП.

Мэр Москвы

С.С.Собянин

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 3 июля 2018 года N 637-ПП

Граждане, имеющие место жительства в городе Москве и не имеющие в соответствии с законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы право на меры социальной поддержки (социальную услугу) по оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, которым предоставляется право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги

1. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

2. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Москвы».

3. Пенсионеры, пенсия которым назначена в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые не относятся к категориям граждан, имеющим в соответствии с законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы право на меры социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении.

4. Родители, иные законные представители детей-инвалидов.

5. Родитель инвалида с детства, обучающегося в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования — бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, — до 23 лет.

6. Один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона города Москвы от 23 ноября 2005 г. N 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».

7. Один из опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей (единственный опекун, попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель), воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте до 18 лет.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО «Кодекс»

Постановление 637 от 2018 года

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *